Tiiviysmittaukset ja ilmavuotopaikannukset

Suoritamme mittauksia Pääkaupunkiseudulla ja Kymenlaaksossa

Mittaus suoritetaan Retrotec tiiviysmittauslaitteistolla
Rakennusvaippa tiivistetään huolellisesti ennen mittausta
Lämpötilaerottomat ilmavuodot paikannetaan savulla
Previous slide
Next slide

Tiiviysmittaus on luotettava laadunvalvontamittausmenetelmä, jolla varmistetaan rakennusvaipan rakentamisen laatua. Tiiviysmittaus perustuu Suomessa käytettävään SFS-EN ISO 9972 standardiin ja RT 80-10974 ohjeeseen. Tiiviysmittaus on pakollinen rakennukselle, jonka ilmavuotoluvun suunnitteluarvo on 4,0m3/(h m2) tai pienempi.

Tiiviysmittauksen tärkeimmät hyödyt

  1. Rakennuksen vaipparakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta. Lämpimän sisäilman kulkeutuminen ulos aiheuttaa sisäilman kosteuden kondensoitumisriskin rakenteiden kylmiin ulko-osiin ja voi siten aiheuttaa kosteus-ja homevaurioita.
  2.  Energiankulutuksen vähentäminen. Kun ilmavuotoluku qE50 laskee neljästä yhteen laskee vuotoilman energiankulutus noin 75% tyypillisessä omakotitalossa.
  3. Asumismukavuus. Ilmavuodot saavat aikaan vedontunnetta ja rakenteiden kautta sisälle vuotava ilma saattaa olla epäpuhdasta.

Mitä ilmavuotoluvut qE50 ja n50 tarkoittaa?

Ilmanvuotoluvulla qE50 kuvataan rakennusvaipan keskimääräistä vuotoilmavirtaa tunnissa 50 Pa paineerolla kokonaissisämittojen mukaan laskettua rakennusvaipan pinta-alaa kohden (m³/(h*m²)). Rakennuksen pinta-alaan lasketaan ulkoseinät aukotuksineen sekä ylä- ja alapohja.

Ilmanvuotoluku n50 kertoo, montako kertaa rakennuksen ilmantilavuus vaihtuu tunnissa rakennusvaipan vuotoreittien kautta, kun rakennukseen aiheutetaan 50 Pa (pascal) ali- tai ylipaine. Rakennuksen sisätilavuus mitataan ulkovaipan sisäpintojen mukaan, välipohjat lasketaan mukaan ilmatilavuuteen (ISO 9972).

Milloin tiiviysmittaus kannattaa suorittaa?

Tiiviysmittaus kannattaa suorittaa heti kun rakennuksen vaipan kaikki tiivistykset on tehty. Tässä vaiheessa havaitut ilmavuodot on helppo tiivistää. Harkkorakenteet tulee olla tasoitettu, koska harkot läpäisevät hyvin ilmaa. Tiiviysmittaus kannattaa suorittaa myös remontin laadunvarmistamiseksi ja suunnittelun pohjatiedoksi.  

Muistathan ilmoittaa tiiviysmittausta tilatessasi, mikäli kohteessa tulee suorittaa isoja tiivistyksiä esimerkiksi porrasaukon tiivistys.

Mittauksen yhteydessä on mahdollista suorittaa ilmavuotopaikannus

Lämpökameralla pystytään havaitsemaan ilmavuodot tarkasti alipaineisessa ympäristössä, kun lämpötilaero on riittävä. Normaalissa painetilanteessa yläpohjan ilmavuodot eivät yleensä näy, koska rakennuksen yläosissa on savupiippuilmiön johdosta ylipaine. Mikäli lämpötilaeroa ei ole ilmavuodot paikallistetaan merkkisavun avulla. Ilmavuotopaikannuksesta laaditaan raportti, jossa jokainen ilmavuodot kuvattu ja merkitty pohjakuvaan.

Kuvassa ilmavuoto yläpohjan ja tulisijan hormin liitoksessa.

Kuvassa ilmavuoto ikkunan tiivisteessä

Kuvassa ilmavuoto yläpohjan ja seinän liitoksessa

Kuvassa ilmavuoto välipohjan ja ulkoseinän liitoksessa

Sähköinen dokumentointi

Laadimme ja toimitamme raportin mittauspäytäkirjoineen sopimuksen mukaan jopa saman päivän aikana.

Miten valmistautua tiiviysmittaukseen?

Tärkeintä on että kaikki tiivistykset ovat valmiit. Mittaajalla tulisi olla esteetön pääsy katolle ja tekniseen tilaan. Rakennuksessa liikkuminen on estettävä mittauksen ajaksi. Korvausilman tukkiminen tulee olla mahdollista.

Tiiviysmittaus hinta

Tiiviysmittauksen hinta riippuu aina kohteesta sen erityispiirteet huomioiden. Toteutamme mittaukset kustannustehokkaasti ja hinnoittelumme on aina kilpailukykyinen.

Pyydä meiltä tarjous tiiviysmittauksestasi

Lähetä meille tarjouslaskentaa  varten energiatodistus tai lämmöntasauslaskelma sekä ARK-pääpiirustukset, pohjat ja rakenneleikkaus. Laskemme tarjouksen ja palaamme pian asiaa.

Meiltä saa pätevää palvelua