Merkkiaine lämpömittari, mittari ja säiliö

Merkkiainekoe paljastaa pienimmätkin ilmavuodot rakenteissa

Merkkiainetutkimuksia käytetään laadunvarmistuksessa uudis- ja korjausrakentamisessa, hajuhaittakartoituksissa sekä rakennusten sisäilma- ja kuntotutkimuksissa. Menetelmä on huomattavasti tarkempi kuin merkkisavun tai lämpökamerakuvauksen käyttäminen vuotopaikannuksessa. Merkkiainekoe soveltuu parhaiten täysin tiiviiksi suunniteltujen rakenteiden laadunvarmistukseen. Suoritamme kokeen RT 14-11197-ohjekortin mukaisesti.

Mikä on merkkiainekoe?

Merkkiainekokeessa rakenteeseen syötetään kaasua, jota ei luonnossa normaalisti esiinny. Me käytämme yleensä seosta 95% typpeä ja 5% vetyä, joka on palamaton ja turvallinen kaasu käyttää. Kaasun syöttömäärä lasketaan rakenneosan tilavuuden mukaisesti. Tämän jälkeen tilaan luodaan alipaine.  

Vetyanturin kanssa tutkitaan rakenteiden liitososat ja muut mahdolliset vuotopaikat alipaineen puolelta. Anturin on herkkä ja tunnistaa vedyn ilmasta miljoonasosan tarkkuudella (1ppm). Myös vuodon suuruutta voidaan arvioida toisin kuin muilla menetelmillä.

Vuotopaikat merkitään ja ne voidaan tiivistää. Merkkiainekoe voidaan tehdä vielä uudestaan tiivistyskorjausten onnistumisen varmistamiseksi.

Rakenteista sisäilmaan tapahtuvilla ilmavuodoilla on merkittävä vaikutus sisäilman laadulle

Erityisesti tämä korostuu silloin, jos rakennuksessa tai rakenteissa on ongelmia mikrobiperäisten epäpuhtauksien, VOC-yhdisteiden, PAH-yhdisteiden, kuitujen, kuitumaisten haitta-aineiden tai hajujen kanssa. Hallitsemattomat ilmavirtaukset rakenteissa tai niiden
kautta voivat kuljettaa näitä epäpuhtauksia sisäilmaan, jossa ne voivat aiheuttaa haittaa rakennuksen käyttäjille.