Lämpökuvauksella havaitaan puutteet tehokkaasti

Eristevirheet
Ilmavuodot
Lämmityskaapelit
Ilmavuodot
Eristeviat
Lattialämmityskaapelit
Toimenpiderajat
Asumisterveysasetus (545/2015)
Previous slide
Next slide

Lämpökuvaus menetelmänä

Lämpökuvaus on ainetta rikkomaton, realiaikainen, tarkka ja kustannustehokas mittausmenetelmä isojen pinta-alojen tarkastukseen. Lämpökuvauksella voidaan havaita asioita, mitä muilla menetelmillä ei löydetä. Lämpökamera näkee kuvattavien pintojen lähettämän infrapunasäteilyn ja muodostaa radiometrisen kuvan, jota voidaan analysoida ohjelmistoilla. Lämpökuvauksen tukena käytetään useita oheismittauksia kuten paine-ero, suhteellinen kosteus ja ulkolämpötila. Käyttämämme Yhdysvaltalaisen FLIR lämpökameran lämpökuvassa on 161 472 pikseliä ja kamera pystyy erottelemaan lämpötilat alle 0,03 °C tarkkuudella. Lämpökamerat tulee ammattikäytössä kalibroida säännöllisesti.

Noudatamme ohjeita RT-14-11239 ja Asumisterveysasetus (545/2015)

Milloin kannattaa tilata lämpökuvaus?

Uudistuotannon ja korjausrakentamisen laadunvarmistus.

Ikkuna- ja oviasennuksen laadunvarmistus.

Alentunut lämpöviihtyvyys, vedontunne (Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat).

Matalat pintalämpötilat (Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat).

Lattialämmityksen paikannus ja muut lämpöeropaikannukset.

Asuntokaupan yhteydessä tehtävässä lämpökuvauksessa voidaan havaita eristeviat, kosteusvauriot, ilmavuodot sekä kosteusvauriot ja vesivuodot tietyin varauksin. Lämpökuvaus antaa tietoja, joita ei saada normaalissa kuntotarkastuksessa.

Energiatehokkuuden parantaminen.

Milloin Suomessa voidaan lämpökuvata?

Paras aika lämpökuvata on marraskuusta huhtikuuhun. Valmiiden rakenteiden lämpöteknistä toimintaa tarkastettaessa edellytetään yli 10 °C asteen lämpötilaeroa ulko- ja sisälämpötilan välillä. Ilmavuotopaikannusta voidaan tehdä tehostetussa alipaineessa jo viiden asteen lämpötilaerolla. Lisäksi tuulennopeus saa olla max. 10 m/s, sisällä vallitseva alipaine max. 15 Pascalia ja aurinko ei ole saanut lämmittää kevyttä rakennetta 12 tuntiin ja raskasta rakennetta 24 tuntiin. 

Miten lämpökuvaukseen tulisi valmistautua?

Vuorokautta ennen kuvausta tulisi tehdä noin 1.1 metriä vapaata tilaa kuvattavien ulkoseinien viereen ja verhot tulisi siirtää nippuun keskelle ikkunaa. Tilojen ilmastointi- ja korvausilmaventtiilit voivat olla normaalissa käyttöasennossa. Lämmitysjärjestelmä saa olla normaalissa käyttötilanteessa. On hyvä huolehtia, että ovet ja ikkunat ovat kiinni. Tuulettaa ei saa kuvauspäivänä ennen kuvausta.

Lämpökuvia kohteista

Ulkoseinässä eristevika

Ilmavuoto ulkoseinän ja yläpohjan liitosnurkassa

Ilmavuoto hormin ja yläpohjan liitoksessa. Vasemman puolimmainen lämpökuva ylipaineessa ja oikean puoleinen 50 Pascalin alipaineessa. Ilmavuoto tarvitsee alipaineen näkyäkseen

Ilmavuoto uuden ikkunan pokassa

Lattialämmityksen paikannus

Lämpökuvauksen hinta?

Lämpökuvauksen hinta riippuu kohteesta ja siitä tehdäänkö kuvaus yksi vai kaksivaiheisena. Kaksivaiheisessa kuvauksessa rakennus alipaineistetaan, jotta myös ylipaineisten rakenneosien ilmavuodot havaitaan. Myös raportointi ja sen tapa vaikuttaa hintaan. Omakotitalon lämpökuvaus maksaa yleensä 300-500€ ja kerrostalon 1000-1500€. Hinta sisältää kuvauksen, raportoinnin, matkakulut ja arvonlisäveron. Lämpökuvaus on hyvä sijoitus, jonka takaisinmaksu aika voi olla hyvinkin nopea.  

Miksi hankkia lämpökuvaus meiltä?

Kun tilaat lämpökuvauksen meiltä saat laadukkaan asiantuntemuksen ja asiakaspalvelun. Koska olemme rakennusten lämmön, kosteuden ja paine-erojen asiantuntijayritys pystymme palvelemaan myös mikäli lämpökuvaus antaa perusteet muille jatkotutkimuksille.